Basisschool Atalanta

Click here for English

Basisschool Atalanta

Op basisschool Atalanta groeien we samen. Wij zijn een school met positief klimaat waar iedereen gezien wordt en zich veilig voelt. Het team, kinderen, ouders en partners dragen met vertrouwen bij aan ieders ontwikkeling. Kinderen worden actief betrokken bij het leerproces en werken onder begeleiding van de leerkracht aan persoonlijke doelen. 

Op onze website vindt u informatie over onze school. Een beeld van ons onderwijs krijgt u het best tijdens een rondleiding. 
Klik hier voor een afspraak.
 

De inhoud van het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. In de ochtend worden de kernvakken aangeboden: taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen en in de middagen de zaakvakken. Bewegingsonderwijs, kunst & cultuur, muziek en mediawijsheid zijn ook verweven in ons onderwijs. Kinderen hebben inbreng in het aanbod en talenten worden ontdekt.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor een rondleiding. 

Samen groeien..

Ons motto is: Samen groeien! Basisschool Atalanta is een school van, voor en met de wijk. Een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en buurtbewoners waarbij samenwerken het uitgangspunt is. Talenten van kinderen, ouders, teamleden en partners worden ingezet. Onze waarden worden hier gedragen en uitgedragen.

Veiligheid

Vertrouwen

Eigenheid

Respect

Verantwoor- delijkheid

Op basisschool Atalanta doen we het samen! Een plek waar het team, kinderen, ouders en partners ertoe doen. Wij dragen samen bij aan ieders ontwikkeling vanuit de waarden respect, veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenheid, waarbij de kinderen verantwoordelijk zijn voor het eigen leren en oog hebben voor de ander. Op Atalanta groeien we samen. 

Kom eens binnenkijken. Klik hier voor een kennismakingsgesprek.