Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op de lange schooldagen op school lunchen.
 
De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen om 12.15 uur uit. ’s Morgens vanaf 08.15 uur gaat de fietspoort open. Vanaf die tijd is er toezicht door de leerkrachten. Om 08.25 uur gaat de bel en lopen de kinderen naar binnen. 
 
Vanwege de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om uw kind binnen te brengen.