Schooltijden

De schooltijden
 
Maandag 08.30 - 14.45
Dinsdag 08.30 - 14.45
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.45
Vrijdag 08.30 - 14.45

Wij hanteren een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op de lange schooldagen op school lunchen.
 

Op het plein

​’s Morgens vanaf 08.20 uur gaat de fietspoort open. Vanaf die tijd is er toezicht door de leerkrachten.
Om 08.25 uur gaat de bel en lopen de kinderen en ouders naar de klas.
Aan het einde van de dag loopt de leerkracht met de leerlingen mee naar buiten. 

Mee naar binnen
Wij hebben graag nauw contact met ouders en verzorgers, vandaar dat zij alle dagen welkom zijn om mee naar de klas te lopen. Op dinsdag en donderdag is er inloop en mogen ouders van 08.30 tot 08.45 mee de klas in.