Aanmelden

Wat fijn dat u enthousiast bent over onze school!


Voorafgaand aan de aanmelding, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij ondersteunen u graag in de zoektocht naar een passende school voor uw kind. Tijdens het gesprek vertellen we van alles over de school; hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Schriftelijk aanmelden
Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school. U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur. Op het moment dat de school uw kind inschrijft ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging binnen 10 weken na aanmelding

Extra ondersteuning
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen ons dan al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden bij uw kind past. Kan de school de ondersteuning voor uw kind niet bieden dan gaat zij samen met u op zoek naar een passende onderwijsplek.

Afspraak
Neem contact op met Inge Schut (directeur) voor een kennismakingsgesprek. Klik hier of neem telefonisch contact op 040-8489221