Ziekmelden

Indien uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte, huisarts- of tandartsbezoek of een andere redenen? Geef dit dan vóór 08.30 door aan school. Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 08.30 op telefoonnummer 040-8489221 of via de school app. 

AIs uw kind afwezig is, zonder dat wij tijdig op de hoogte zijn gesteld, dan zullen wij contact met u opnemen.