Vakanties en verlof

De vakanties zijn vastgesteld door het bestuur van de SKPO en de MR van de school. Wij verzoeken u dringend om bij het plannen van vakanties en uitstapjes aan te sluiten bij de vrije dagen. Zonder gewichtige reden kan er geen (vakantie)verlof worden gegeven. 

De vakantieplanning is te vinden in de jaarkalender.

Verlof of extra vakantie dient schriftelijk aangevraagd te worden. Een verlofformulier kunt u opvragen bij de directie.