Vertrouwenspersoon

Natuurlijk hopen we dat alles goed gaat met u en uw kind op onze school. Helaas loopt niet altijd alles naar wens. Mochten er zaken zijn die niet naar verwachting lopen, dan kunt u bij ons op school terecht bij onze contactpersonen. Zij zullen met u in gesprek gaan en samen met u zoeken naar de juiste oplossing. Met het volgende stappenplan hopen we uw vraag te kunnen beantwoorden of uw klacht op te kunnen lossen:
  1. Eerste opvang van de klacht of vraag
  2. Luisteren naar de het probleem
  3. Het probleem in kaart brengen
  4. De klacht noteren
  5. Een overzicht geven van de mogelijke vervolgstappen (externe vertrouwenspersoon, schoolleiding, bestuur, klachtencommissie, politie, vertrouwensinspecteur etc.)
  6. Indien wenselijk de juiste personen met elkaar in contact brengen
  7. Vinger aan de pols houden of de klacht is weggenomen

Voorheen was er op elke school een vertrouwenspersoon aanwezig. Hij of zij nam bovenstaande taak op zich. De naam is veranderd maar de functie van een contactpersoon is hetzelfde gebleven. Zij zijn er ook voor het team van de school. Dus mochten leerkrachten met vragen of klachten rondlopen dan kunnen zij net als u terecht bij een contactpersoon.
Bij ons op school hebben we twee vertrouwenspersonen, namelijk Marijke Hurkx en Sven van den Akker. U kunt ons persoonlijk benaderen of een mail sturen naar contactpersoon-atalanta@skpo.nl