Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door enthousiaste ouders met kinderen op basisschool Atalanta. De ouderraad wordt niet gekozen maar ontstaat door persoonlijke aanmelding bij de ouderraad of bij een leerkracht. 

Op dit moment zijn er drie ouders (Ilse de Beer, Saadia Seval en Joyce Deswijzen) die samen met de cultuur coördinators (Petra Jansma, Patricia Verschuren) overleggen, nieuwe activiteiten plannen, voorbereiden en evalueren. Eén ouder is gericht op het formele aspect (financieren en planning), de andere ouder houdt zich bezig met de praktische uitvoering. Zij worden hierbij ondersteund door meerdere andere enthousiaste ouders. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij bijzondere activiteiten.

‚ÄčIn de ouderraad wordt niet over onderwijsinhoudelijke zaken gepraat. Dit gebeurt in de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR). Op school zijn er grote activiteiten die georganiseerd moeten worden, zoals: de sportdag, de kinderboekenweek, de sinterklaasviering, de kerstviering, carnaval, de paasviering, het schoolreisje en de laatste schoolweek. Voor alle activiteiten zoeken wij actieve, creatieve, enthousiaste vaders, moeders en andere verzorgers, die meehelpen bij de uitvoering van deze activiteiten (inkopen, versieren, begeleiden, opruimen, enzovoort). Het doel van de ouderraad is om een positieve bijdrage te leveren aan activiteiten die zich afspelen naast de onderwijsactiviteiten.